fbpx

Projenin kaymağını proje yiyecek

ORTA Vadeli Program ile hükümet 3. havalimanı, 3. köprü gibi yatırımlar sonrasında oluşan ranttan projelerin pay alması için sistem kuruyor. Ayrıca lüks tüketime de caydırıcı vergi geliyor.

ORTA Vadeli Program ile hükümet lüks tüketimin caydırılması için önlem alacak, 3. köprü, 3. havaalanı gibi kamu yatırımları sonucu oluşacak ranttan yapılan projelerin faydalanmasına yönelik sistem kuracak.
2015-2017 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program dün yayımlandı. Buna göre yurtiçi tasarrufları artırmak amacıyla uluslararası yükümlülükler gözetilerek lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek caydırıcı vergilendirme yapılacak. Program’ın “gelir politikası” bölümünde imar planı değişiklerine yönelik ne yapılacağı açık bir şekilde yer aldı. Programın 148. maddesinde, “İmar planı değişiklikleri ve kamu yatırımları sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasını ve gayrimenkullerde değer artışına yol açacak bazı kamu yatırımlarına yararlanıcıların katkıda bulunmasını sağlayacak bir sistem geliştirilecektir” denildi. Bu durumda 3. havaalanı, 3. köprü gibi kamu yatırımları sonucunda yakınında evi, arsası olanların yani bu değer artışından yararlananların katkıda bulunmasını sağlayacak bir sistem kurulacak. Gelir politikasında ayrıca yerel yönetimlerin öz gelirleri ve ekonomik amaçlar gözetilerek artırılacak, emlak vergi sistemi gözden geçirilerek yerel vergilerin genel vergi sistemine uyumunun sağlanmasına öncelik verilecek. Kamu mali dengelerinin imkan verdiği ölçüde ekonomik faaliyetler üzerinde yük oluşturan işlem vergilerinde indirime gidilecek.

GARANTİLERE TAKİP

Borçlanma politikası çerçevesinde Kamu-Özel İşbirliği modeliyle gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere kamu yatırımları kapsamında sağlanan garanti ve taahhütlerden kaynaklanan koşullu yükümlülüklerin borç stoku ve sürdürülebilirliği üzerinde oluşturabileceği risklerin izlenmesi ve yönetilmesi çalışmaları yapılacak.

1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir