fbpx

50 Çift Boğaz’a Karşı “Evet” Dedi

ArnavutköyBelediyesitarafındangeleneksel hale getirilenTopluNikahŞöleni, İstanbul Boğazı’ndagerçekleştirildi.

12011294_949288741811671_272735948469481394_n

ArnavutköyBelediyesitarafındandüzenlennikahşöleninde 50 çift, dünyaevinegirmekiçin İstanbul Boğazı’nda “evet” dedi.

İstanbul Boğazı’ndateknededüzenlenennikahşölenine; ArnavutköyBelediyeBaşkanıHaşimBaltacı, GarnizonKomutanıHavaSavunamaAlbay Mehmet Yorgancı, belediyemeclisüyeleriveçoksayıdadavetlikatıldı.

12002136_949291765144702_1071977963960243774_n

BoğazdaNikah

Toplunikâhiçinbaşvuran 50 çiftintümmasraflarıArnavutköyBelediyesitarafındankarşılandı. Kadın KültürveSanatMerkezi’ndegelinbaşlarıyapılangelinler, damatlarıngelmesiilearaçlarabindiler. KonvoyeşliğindeSarıyerSahilegelençiftler, nikahlarıkıyılmasıiçintekneyegeçtiler. Gelinarabasıgibisüslenentekne, yapımıdevameden 3. Köprüyedoğruhareketetti.

50 Çift “Evet” Dedi

ArnavutköyBelediyesitarafındangeleneksel hale getirilennikahşöleni, 50 çiftin evet demesiyle İstanbul Boğazındakıyıldı. ArnavutköyBelediyeBaşkanıHaşimBaltacıtarafındannikâhlarıkıyılan  çiftlerinmutlulukları, gözlerindeokundu. ArnavutköyBelediyesitarafındantümmasraflarıkarşılanan 50 çifte, ArnavutköyBelediyeBaşkanıHaşimBaltacıtarafındanaltıntakıldı. ArnavutköyBelediyesitarafındaniseçiftlerebeyazeşyahediyeedildi. BirbirindenrenkligörüntüleresahneolannikahtörenindebirkonuşmayapanArnavutköyBelediyeBaşkanı Ahmet HaşimBaltacı “Belediyeolarakyenievlenecekkardeşlerimizedestekolmakveböylemutlugünlerindeyanlarındabulunmakbizlere de mutlulukvesevinçvermektedir. Halkımızınbirlikveberaberliğeihtiyaçduyduğubuortamdaçiftlerimizin hep birliktenikahkıyıpmutluluklarınıpaylaşmasıgeleceğeumutaşılamaktadır. Çiftlerimizeveyakınlarınabumutlugünlerinibizimlepaylaştıklarıiçinteşekkürediyor, her çiftimizinevliliklerininhayırlıolmasınıCenab-ıAllah’tanniyazediyoruz” dedi.

11987138_949288818478330_1745544121135935113_n

Nikahmerasimiylebirliktedüğünpastasınıkesençiftler, bumutluanıölümsüzleştirdiler. Nikahmerasimleri 3. Köprüaltındagerçekleştirilen  çiftler, dahasonradavetlilerilebirliktekendilerinetahsisedilenmasalarageçtiler. Belediyetarafındanikramedilenyemektensonra, çiftlergecegeçsaatlerekadar  doyasıyaeğlendiler. Çiftler, çokmutluolduklarınıbelirterek, Arnavutköy Belediye BaşkanıHaşim Baltacı’ya ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir