fbpx

Mahkeme yolsuzluk kıyımına ‘dur’ dedi

İdarenin belli şartlar dahilinde personelini geçici olarak başka birimlerde görevlendirebileceğini kaydeden mahkeme, dava konusu olayda ise gerekli şartların mevcut olduğuna dair hiçbir bilgi ve belgenin bulunmadığını vurguladı. Yolsuzluk soruşturması sonrasında yapılan görev değişikliklerine yönelik ilk iptal kararı olduğunu belirten Hakkı Akçal’ın avukatı, emsal niteliğinde bir karar olduğunu da kaydetti.

Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, bakan çocukları ve çok sayıda tanınmış iş adamının şüphelileri arasında yer aldığı 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturması nedeniyle başta emniyet ve yargı olmak üzere bir çok kurum da görevden almalar ve yer değiştirmeler yapılmıştı. Beyoğlu Emniyet Müdürü Hakkı Akçal da Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirilmişti.

Akçal yürütmenin durdurulması talebiyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Görevlendirmenin hukuka aykırı olduğunu, keyfi ve siyasi amaçla yapıldığını belirten Akçal işlemin iptal edilmesini istemişti. Mahkeme, önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yer değişikliğinin sebebini ve mevzuattaki dayanağını sormuştu.

İçişleri Bakanlığı mahkemeye gönderdiği savunmasında personel planlamaları ile kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek Akçal’ın aynı il içerisinde eşdeğer görev unvanında geçici olarak görevlendirildiğini belirtti. İdarenin aynı il içerisinde personelinin birimini değiştirememesinin hizmet gerekleri ve kadro ihtiyaçlarına aykırı olduğunu savundu. Aksi durumun eş değer görevler arasında nakil işlemini olanaksız kılacağını ileri sürdü. Bakanlık, idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak ve yerindelik denetimi şeklinde yargılama yapılmaması gerektiğini kaydetti. İşlemin hukuka aykırı olmadığını iddia eden Bakanlık, Akçal’ın ’17 Aralık 2013 tarihinden itibaren yaşanılanlar’ olarak tabir edilen hususlarla dava konusu işlem arasında illiyet bağının olmadığını savundu. Emniyet Genel Müdürlüğü de savunmasında Bakanlık ile aynı gerekçeleri sıraladı. İki kurum da davanın reddedilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, “Bir kamu idaresinin veya kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan ‘geçici’ nitelikteki bir hizmetinin ya da değişen ve geyişen sosyal, ekonomik ve kültürel şartların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan ‘yeni bir kamu hizmeti’nin yürütülmesi amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin, kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmelerinin mümkün olduğu bilinmektedir.” dedi.

Dava konusu olayda ise belirtilen şart ve durumların mevcut olduğuna dair hiçbir bilgi ve belge bulunmadığını vurgulayan mahkeme, “Belirtilen şart ve durumların mevcut olduğunun ne dava konusu işlemde ve ne de savunma dilekçelerinde hukuken kabul edilebilir şekilde ortaya konulmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, dava konusu geçici görevlendirme işleminin belli süre ile sınırlandırılmadığı da görülmektedir.” dedi. Mahkeme, bu gerekçelerle yer değişikliği işleminin iptaline karar verdi.

Akçal’ın avukatı Osman Ertürk, “Bildiğim kadarıyla ilk iptal kararı ve emsal olacak bir karar.” dedi. Ertürk müvekkilinin önce Arnavutköy’deki polis okuluna daha sonra da Şükrü Balcı Polis Okulu’na geçici olarak görevlendirildiğini belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir